KVKK Danışmanlık

KVKK Danışmanlık

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uyum süreci (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.)  verinin bir işletme, şirket ya da kuruma girdiği andan itibaren silinmesi ya da yok edilmesi anına kadar her sürecin kontrol edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda gerçek kişiyi belirlenebilir kılan her türlü veriyi işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin KVKK’a uyum sağlaması gerekmektedir.

KVKK uyum çalışması oldukça kapsamlı bir süreçtir. Düzenleme yapılacak alanlar tek tek tespit edilmektedir. Mevzuat hükümleri uyarınca hukuki destek verilerek veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler KVKK’a uyumlu hale getirilmektedir. Aynı zamanda teknik altyapı analizi yapılarak tüm çalışma IT ekibi ile birlikte yürütülmektedir. Bu bağlamda hukuki düzenlemeler eş zamanlı olarak teknik çözümlerle desteklenerek sürece tam uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-E3EE6RJnc

KVKK Danışmanlığı Hizmetlerimiz

  • Hukuki Danışmanlık
  • İş Süreçleri Analizi ve Danışmanlığı
  • Organizasyon Uyumluluğu ve Eğitimler
  • Veri Yönetimi
  • Veri Güvenliği ve IT

Haydi Birlikte Bir Proje Gerçekleştirelim