Switch

Switch

Switch bağlı olduğu bilgisayarların haberleşmesini sağlayan ağ donanımıdır. Türkçesi ‘ağ anahtarı’ anlamına gelir. İletişim kurmak için ağ kartına takılan bir kablo ile switch birleştirilir. Böylelikle iki ya da daha fazla bilgisayardan istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Üzerinde yer alan MAC adresi Table’ları (CAM Table) aracılığı ile ağ içerisinde cihazlar arasında unicast iletişim sağlar. Switch üzerinde portlar bulundurur. Bu portlarla cihazlara bağlanır.

Switch Nasıl Çalışır?
MAC adresi ile iletişim sağlanır. MAC tablosunda hedef bilgisayarın MAC adresi kayıtlı ise kaynak bilgisayarından hedef bilgisayarına bağlantı geldiğinde switch bu isteği sadece hedef bilgisayarına iletir.

MAC tablosunda hedef bilgisayarın MAC adresi kayıtlı değilse, switch kaynak bilgisayarın potu hariç diğer tüm bilgisayarlara istekte bulunur. Bu işlemle MAC tablosuna hedef bilgisayarın MAC adresi eklenir.

Switch Nerelerde Kullanılır?
Switch genellikle şirketlerde, data merkezlerinde, ofislerde ve network ürünleri kullanılan sistemlerde kullanılır. Switch, bağlantı olarak aynı dosya üzerinde işlem yapılabilmesine olanak sağlar. Portlarına hangi cihaz takılı ise o bilgisayara aktarım yapar.

Haydi Birlikte Bir Proje Gerçekleştirelim