Yalnız Çalışan Acil Uyarı Sistemleri

Yalnız Çalışan Acil Uyarı Sistemleri

Yalnız çalışan acil uyarı sistemi, tehlikeli işlerin yapıldığı alanlarda çalışan veya yalnız başına çalışan işçinin durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan, telsiz ve telefon iletişimi gerektirmeyen, elektronik iş güvenliği ürünüdür.

Takip edilmek istenilen bölgelere yerleştirilen Aktif RFID radyo alıcı – vericileri ile tercihe göre işçinin kemerinde, bileğinde, baretinde veya boynuna asarak taşıdığı küçük elektronik cihazlar sayesinde, tesislerde çalışanlar takip edilebilmektedir.

Olası bir tehlike veya kaza anında, hareketsizlik, darbe veya düşme algılanır, alarm sistemi devreye girer, işçinin yeri belirlenerek acil duruma hızla müdahale edilebilmesi sağlanır. İşçi, ihtiyaç halinde taşıdığı cihaz uzerindeki SOS düğmesine basarak yardım talebinde de bulunabilmektedir.

Sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle özellikle üretimde kendini gösteren yoğun makineleşme ve teknoloji transferi, yöneticileri bu kez işletme tehlikelerine karşı mücadele etmeye, bu alanda koruyucu nitelikte önlemler almaya ve iş sağlığı ve güvenliği alanında koşulları iyileştirmek için yatırım yapmaya zorlamıştır.

Dar anlamda iş sağlığı ve güvenliği; işin görülmesi sırasında oluşabilecek tehlikelere karşı işçinin yaşamı ve sağlığının korunmasını ve çalışma süreleri dahil çalışma yöntem ve şekillerinin düzenlenmesini kapsar. Ülkemizde işçinin, çalışma ortamlarında güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması, denizcilik, havacılık, inşaat sektörü ile kimya, makine, otomotiv, plastik ve metal gibi sanayinin tüm alt sektörlerinde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Haydi Birlikte Bir Proje Gerçekleştirelim